Tevfik Göksu’nun ilçesine özel çatı düzenlemesi

Esenler Belediyesi Meclisi’nde, ilçe genelinin uygulama imar planın notlarında çatı katları ile ilgili düzenlemede 2019 yılında değişiklik yapıldı.

Plandaki “Çatı katı ve çatı arası piyesi (çatı dubleksi) yapılamaz. Çatı eğimi yüzde 33’ü geçemez. Ancak donatı alanlarında (dini tesis, eğitim tesisi, sağlık tesisi, kültürel tesis, resmi kurum vb), özel sağlık, özel eğitim ve özel yurt projelerinde, kamu mülkiyetindeki yapılarda  çatı şekli ve eğimi serbest olup, yükseklik ilçe belediyesinin onaylayacağı avan projeye göre yapılacaktır” notuna dikkat çeken bir ekleme yapıldı.

İlçedeki turizm potansiyelinin değerlendirilebilmesi için çatı katı ve eğiminin serbest bırakıldığı fonksiyonlara “turizm tesis ve konaklama tesisleri” eklendi. Yapılan plan notu düzenlemesi karar alınmak üzere İBB Meclisi’ne gönderildi ve kasım ayı oturumlarında gündeme alındı.

YÜKSEKLİK VE İNŞAAT ALANI ARTAR

Teklifi inceleyen İBB Planlama Müdürlüğü bir dizi uyarıda bulundu. Plan değişikliğinin bölgenin 13’ünü kapsayan ticaret, hizmet ve konut alanlarını etkilediği belirtildi.

Ticaret, hizmet ve konut alanı fonksiyonlarının genellikle ana caddeden cephe alan ve yüksek katlı yapıların bulunduğu alanlar olduğu kaydedildi.

Düzenleme ile ticaret, hizmet, konut alanlarında çatı şekli ve çatı eğiminin serbest bırakılabilir hale getirilebileceği, bu durumdan etkilenen parsellerde çatıdan kaynaklı yapı yüksekliğinin ve beraberinde inşaat alanının arttırılabileceği vurgulandı.

Sokak siluetini çatı eğimi açısından olumsuz etkileyebileceği ve plan bütünlüğünü bozucu nitelikte olduğu değerlendirildi.

“YÜZDE 33 SINIRI AŞILIR”

İstanbul İmar Yönetmeliği’nin çatı düzenlemesine ilişkin hükmüne atıf yapılarak; plan notu düzenlemesi ile kamu yapılarının yanı sıra ticaret, hizmet, konut simgeli alanlarda konaklama ve turizm amaçlı bina yapılması halinde çatı eğimlerinin yüzde 45’e ve yüksekliğinin 5 metreye kadar çıkabileceğinin anlaşıldığı, bölge planında getirilen yüzde 33 eğim sınırının aşıldığı vurgulandı.

Bu durumun farklı uygulamalar ortaya çıkarabileceği, imar bütünlüğü bakımından belirsiz ve olumsuz durumlara sebep olacağı belirtildi.

Plan notu değişikliğine ilişkin herhangi bir kurum ve kuruluştan görüş alınmadığı, değişiklik gerekçesi ve gereklilik analizinin ayrıntılı açıklanmadığı kaydedildi.

Bu uyarılara karşın AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu İmar ve Bayındırlık Komisyonu teklifi, turizmi destekleyici nitelik taşıdığından uygun gördü.

İBB Meclisi’nde de yine AKP-MHP grubunun oyları, CHP-İYİ Parti’nin muhalefeti ile plan notu değişikliği onaylandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir