Gaziantep Üniversitesi Rektörü Özaydın sayfa sayfa intihal yapmış

Sayfa, sayfa intihallerin bulunduğu ileri sürülen 2016 yılında güncellenmiş 3. baskısı Seçkin Yayınevi tarafından bastırılan Yenilik Ekonomisi Kitabı, 4 bölümden oluşuyor.

Toplam 272 sayfa olan kitabın 1. Bölümünde 19, ikinci bölümünde 10, üçüncü bölümünde 32 ve son bölümünde ise 7 sayfada, 4 ayrı kaynaktan doğrudan alıntı yapılmak suretiyle 68 sayfalık intihal bulunduğu belirtildi. Kitaplar, Özaydın’ın AKP’den Kahramanmaraş Milletvekilliği Aday Adaylığı öncesindeki soyadı olan Özsağır olarak yayımlandı.

4 KAYNAKTAN İNTİHAL

1.BÖLÜM: YENİLİK TEORİSİ (23-58 sayfalar): 1997 yılında Chris Freeman ve Luc Sote tarafından yazılmış olan Yenilik İktisadı Kitabı’nın 2003 yılında TÜBİTAK Yayınevi tarafından basılan “Chris Freeman ve Luc Soete, THE ECONOMİST OF INDUSTTRALINNOVA’nın Türkçe’ye çevrilen Yenilik İktisadı kitabından birebir doğrudan alıntılar yapıldı.

Aynı bölümde, Özaydın’ın daha önce Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nde yayınlanan ve Yenilik Ekonomisini öne çıkaran makalesinin de hiçbir kısmı değiştirilmeden birebir kopyalama yapılarak ve kaynak gösterilmeden kullanıldığı ortaya çıktı.

2. BÖLÜM: (63-138. Sayfalar) Yenilik Ekonomisinin Tanımı ve Yapısal Unsurları bölümünde, yine yukarıda belirtilen TÜBİTAK Yayınevi tarafından basılmış olan Prof. Dr. Ergün Türkcan “YENİLİK İKTİSADI” isimli çeviri kitabından bazı kısımlarda hiçbir değişiklik yapmadan birebir kopyalandığı, bazı yerlerde küçük dokunuşlarla doğrudan alıntılar yaptığı tespit edildi.

3. BÖLÜM: (139 – 202 sayfalar) Yenilik İçin Kamu Politikaları ve Yeniliğin Finansmanı bölümünde, 2011 yılında Ernest Young tarafından hazırlanan ‘100 Soruda ARGE-Teşvikleri’ rehberinden kaynak göstermeksizin doğrudan yaklaşık 30 sayfa kopyalama yapıldığı ortaya çıkı.

4. BÖLÜM: (205-271 sayfalar)Yeniliğin Ölçülmesi Yenilik İklimi ve Türkiye’nin Yenilik Düzeyi bölümünde, 2012 Yılında TÜSİAD- Sabancı Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen Rekabet Forumu’nda Enver Selçuk Karahasan tarafından sunulan ‘İnovasyonun Ölçümünde Yeni Arayışlar’ konulu çalışmasından, kaynak gösterilmeden doğrudan birebir alıntılar yapıldığı anlaşıldı.

BİRİNCİ BÖLÜMDE, 39 SAYFADAN 19’U İNTİHAL

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Arif Özaydın’ın Yenilik Ekonomisi isimli kitabının birinci bölümünün 43, 44 ve 45. sayfaları; Prof. Dr. Ergün Türkcan’ın çevrimini yaptığı Yenilik İktisadı Kitabı’ndan blok şeklinde birebir kopyalandığı tespit edildi. Atıf gösterilen bölümlerde ise, çeviri kitabı değil, orijinal kitabın ismi yazılarak aldatıcı atıfta bulunuldu.

Kitabın 46-62 sayfaları arasında ise, Rektör Özaydın’ın 2012 yılında Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi’nde yayınlanan Yenilik Ekonomisini öne çıkaran makalesinin 17 sayfası, birebir kopyalama yaparak noktasına, virgülüne dokunmadan kullanıldı. Daha önce kullanılan bir eserin baş başka eserde, kullanılmasının akademik ilke ve etik kurallarına aykırı olduğu belirtildi.

-Kitabın 24. Sayfasında yer alan,’ AB ve OECD literatüründe yer alan…’ şeklinde başlayan cümlenin olduğu paragrafın doğrudan 2003 yılında TÜSİAD tarafından yayınlanan rapordan birebir kopyalandığı kaydedildi. Bu bilgilerin ışığı altında Yenilik Ekonomisi Kitabı’nın 23-62 sayfaları arasındaki 1. Bölümündeki 39 sayfadan 19 sayfasının birebir yukarıda belirtilen kopyalanmayla oluşturulduğu ifade edildi.

İKİNCİ BÖLÜMDE 10 SAYFA AŞIRMA

Yenilik Ekonomisi Kitabının 63 – 137. sayfa aralığında bulunan ikinci bölümünde ise, birinci bölümde de alıntı yapılan ve TÜBİTAK tarafından bastırılan Prof. Dr. Ergün Türkcan’ın çeviri kitabındaki 7., 9., 26. ve 27. sayfalarında yer alan paragrafların doğrudan birebir kopyalanarak Özaydın’ın kitabının 67-71 sayfa aralığında kullandığı görüldü.

Prof. Dr. Özaydın’ın Yenilik Ekonomisi Kitabı’nın 74 – 79 sayfa aralıklarında da, Prof. Dr. Ergün Türkcan’ın tercüme ettiği kitabın 11., 12.,14., 15. sayfalarındaki paragrafların birebir kopyalanarak oluşturulduğu da anlaşıldı. Tercüme kitabın 233. sayfasındaki bir paragrafın da Özaydın’ın kitabının 89. Sayfasında doğrudan kopyalandığı tespit edildi.

Kitabın bu bölümünde bilimsel etikten uzak birçok atıf yanlışlığı bulunduğunu ifade eden akademik çevreler, “İntihal yapılırken dikkatsizlik yüzünden öyle bariz hatalar yapılmış ki en küçük bir incelemede görmemek mümkün değildir. Sözgelimi, Prof. Dr. Ergün Türkcan tarafından çevirisi yapılan Yenilik İktisadı Kitabı’nın 9. Sayfasında yer alan paragraftaki 3992b olan atıf, Rektörün Yenilik Ekonomisi Kitabı’nın 69. Sayfasında yanlışlıkla 1992b olarak yazılmış” değerlendirmesini yaptı.

3 ve 4. BÖLÜM DE İNTİHAL DOLU

Akademik çevreler, Arif Özaydın’ın Yenilik Ekonomisi Kitabı’nın 155-191 sayfa aralığının ERNST@YOUNG TÜRKİYE tarafından hazırlanan ‘100 SORUDA AR-GE TEŞVİKLERİ 2011’ çalışmasının birebir kopyası olduğunu vurguladı.

Yine aynı şekilde, Yenilik Ekonomisi Kitabı’nın, 4. bölümünün 206 -213 sayfa aralığında Enver Selçuk Karaata tarafından 2012 yılında hazırlanan İnovasyonun Ölçümünde Yeni Arayışlar Raporu’ndan hiçbir değişiklik yapılmadan alınan paragrafların birebir doğrudan alıntı olduğu ortaya çıktı.

Bu bölümde, bazı paragraflarda raporun içinde yer alan yabancı yazarlı makalelere atıf yapılarak orijinal kaynaktan alıntı yapıldığı algısının oluşturulmaya çalışıldığı da kaydedildi. Ancak, ilgili sayfaların rapordan noktası değiştirilmeden alıntılandığının açık olduğuna dikkat çekildi.

Rektör Özaydın, Numan Kurtulmuş’a makam koltuğunu vermişti.

ÖNSÖZÜNÜ NUMAN KURTULMUŞ’A YAZDIRMIŞ

Geçtiğimiz yıl Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından adı, İlahiyat Fakültesi Mezuniyet töreninde İlahiyat Fakültesi öğrencilerine, “Paranız olmazsa namaz kılamazsınız. Ticaret yapın, para kazanın” gibi garip ve eleştirisel açıklamaları ile kamuoyunun çok büyük tepkisini çeken Prof. Dr. Özaydın’ın hocası olduğunu her ortamda belirttiği AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un kendisinin rektör atanmasında etkisini çevresinde sıkça dillendirdiği, zaman zaman görevden alınacağı iddialarına karşın da “Benim arkamda Numan Bey var. Kimse bana dokunamaz” şeklinde konuştuğu ileri sürülüyor.

Kurtulmuş’un makamını ziyareti sırasında koltuğunu vermesi nedeniyle eleştirilen Prof. Dr. Arif Özaydın’ın 272 sayfadan oluşan ve yaklaşık 68 sayfası intihal olduğu ileri sürülen kitabının ‘Sunuş’ bölümünü de Numan Kurtulmuş’a yazdırdığı ortaya çıktı. Rektörlüğe atandığı dönemde öğrencilere zorla kitaplarını sattırdığı, odasına kredi kartı için post makinası getirdiği ve almayanları dersten geçirmeyeceği şeklinde tehdit ettiği yönünde çok sayıda öğrencinin sosyal medyada açıkça dile getirerek eleştirdikleri Rektör Özaydın’ın bu kitabının bir de intihal ürünü olduğu iddiası akademik ve öğrenci çevresinde şaşkınlık yarattı.

6 AYDAN İKİ YILA KADAR HAPİS VE MESLEKTEN ÇIKARMA CEZASI

Dilimize Arapça’dan geçen ve TDK’ya göre ‘Aşırma’ olarak açıklanan intihal, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı’nın ikinci bölümünde yer alan 28 ila 50. Maddelerinin 2018 yılında kabul edilmesiyle üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasıyla cezalandırılması kararlaştırıldı.

Buna göre, kasten başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan, kısmen veya tamamen kendi eseri gibi gösterenler, üniversite öğretim mesleğinden çıkarılması karara bağlandı.

İntihalin yasal FSEK’nun 71/1-3 maddesi ise,‘Bir Eserden Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunmayı’ yani, (Eserden Aşırma Suçu’nu işleyenlerin 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılmasını öngörüyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir