12. sınıf takdir alma şartları nedir? Takdir nasıl alınır, takdir puanı kaç?

Karen devrinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler not ortalamaları ve puanları ile ilgili ayrıntıları araştırarak takdir, teşekkür dokümanı ile ilgili durumlarını araştırdı. Bu mevzuda en çok merak edilen hususlardan biri de “Karnede 3 olursa takdir alınır mı” konusu oldu. Pekala, 12. sınıf takdir alma kaideleri nedir?

12. sınıf TAKDİR ALMA KOŞULLARI NEDİR?TAKDİR NASIL ALINIR?

Teşekkür, takdir ve üstün muvaffakiyet evrakı ile ödüllendirme

MADDE 160-

(1) Okul öğrenci ödül ve disiplin konseyi, derslerdeki uğraş ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık müddeti 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, periyot puanlarının yüklü ortalaması 70,00 cilt aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür evrakı,

b) 85,00 ve daha üst olanları takdir evrakı,

c) Ortaöğrenim mühletince en az üç öğretim yılının bütün periyodunda takdir dokümanı alanları üstün muvaffakiyet belgesi

(2) (Ek:RG-5/9/2019-30879) Birinci fıkrada kelamı edilen 5 günlük devamsızlık müddeti, tam vakitli kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması yapılan okullarda özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı öğrenciler için 10 gün olarak uygulanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir