YSK’nın cumhurbaşkanı adaylığı kararı Resmi Gazete’de

Yüksek Seçim Şurasının (YSK), 14 Mayıs’taki seçimlerde siyasi partiler ve seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarına yönelik adap ve temelleri belirlediği kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları, cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

40 yaşını doldurmayanlar, Yükseköğrenim yapmayanlar, askerlikle ilişiği olanlar, kısıtlılar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli hatalar hariç toplam bir yıl yahut daha fazla mahpus yahut mühleti ne olursa olsun ağır mahpus cezasına karar giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile kolay ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, dolanlı iflas üzere yüz kızartıcı hatalar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık hataları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma yahut devlet sırlarını açığa vurma kabahatlerinden biriyle mahkum olanlar, cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun İkinci Kitabı’nın, birinci babında yazılı cürümlerden yahut bu hataların işlenmesini aleni olarak tahrik etme hatasından mahkum olanlar, terör hareketlerinden mahkum olanlar, Türk Ceza Kanunu’nun 536’ncı unsurunun birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hareketlerle birebir Kanun’un 537’nci hususunun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı aksiyonları siyasi ve ideolojik emellerle işlemekten mahkum olanlar, aday olamayacak.

SİYASİ PARTİLER İÇİN YÜZDE 5 ŞARTI

Siyasi partilerce aday gösterilmede Türkiye Büyük Millet Meclisinde kümesi bulunan siyasi partiler küme kararıyla, en son yapılan milletvekili genel seçiminde geçerli oyların tek başına yahut birlikte en az yüzde 5’ini almış olan siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek.

Her siyasi parti yahut parti kümesi lakin bir aday için müracaatta bulunabilecek. Bir kişi birden fazla siyasi parti kümesi yahut siyasi parti tarafından aday gösterilebilecek. Aday gösterilebilmek için ilgilinin yazılı muvafakati bulunacak. Verilen mühlet içinde eksiklikleri gidermeyen siyasi partiler aday göstermekten vazgeçmiş sayılacak.

SON TARİH 23 MART

Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce müracaatlar Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Devir Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi’ne nazaran 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Heyetine yapılacak. Bu tarihten sonra hiçbir biçimde yeni aday gösterilemeyecek.

Yüksek Seçim Şurası tarafından yapılacak inceleme sonucunda adaylarla ilgili bilgi ve evraklarda eksiklik tespit edilmesi halinde eksikliklerin giderilmesi için 25 Mart 2023 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar müddet verilerek adaya/temsilci yahut vekiline elden yazılı bildirimde bulunulacak.

GEÇİCİ ADAY LİSTESİ

Yüksek Seçim Kurulunca, cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve evrakları üzerinde yapılacak inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme koşullarını taşıyanları gösteren süreksiz aday listesi düzenlenerek 28 Mart 2023 Salı günü Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarına yahut süreksiz aday listesine alınmamaya ait Yüksek Seçim Konseyine direkt yapılacak itirazlar, süreksiz aday listesinin Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Cumhurbaşkanı süreksiz aday listesine yapılan itirazlar, Yüksek Seçim Kurulunca 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanacak, 31 Mart 2023 Cuma günü kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak.

SEÇMENLERCE ADAY GÖSTERİLME

Seçmenlerce cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen kişi, kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden müracaat dilekçesi ve seçilme yeterliğine ait evraklarla, 555 bin 980 liranın Maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla Yüksek Seçim Konseyine başvuracak.

Cumhurbaşkanı adaylığına, seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenler için müracaatlar, Yüksek Seçim Kurulunca kabul edilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Periyot Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi’ne nazaran, 19 Mart 2023 Pazar günü başlayıp 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Konseyine şahsen yapılacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, 21 Mart 2023 Salı günü Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim konseylerinde 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifte bulunulmaya başlanacak. Teklif mühleti 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de sona erecek.

Seçmenler, fakat Yüksek Seçim Heyeti tarafından yapılan ilanda belirtilen adaylardan yalnızca biri için ve bir sefer teklifte bulunabilecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir